องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมประชาคมตำบล/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2566 ]104
2 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ปี2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]219
3 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สะพุง ครั้งที่ 2/2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]215
4 โครงการส่งเสริมวันผู้สูงอายุ ปี2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]206
5 ผู้บริหารสูงสุดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ขององค์การบริหารส่วนสะพุง [ 5 ม.ค. 2564 ]209
6 มีการจัดทำประชาคมระดับตำบลหมู่บ้าน [ 9 ก.ค. 2563 ]209