องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]5
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]169
3 รายงานผลการดำเนินงานการป้องการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]86
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]205
5 แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]208