องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ