องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ