องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?_mode=read&ebookColum=6011#/page/1

    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ