องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ