องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1:ขั้น ตอนออกคำสั่งรับคำขอรับ ใบอนุญาต)

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1:ขั้น ตอนออกคำสั่งรับคำขอรับ ใบอนุญาต)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ