องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ