องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ