องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำ รอบ 6 เดือน


รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตุลามคม 2563-มีนาคม 2564 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตุลามคม 2563-มีนาคม 2564 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ