องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


ผู้บริหารสูงสุดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ขององค์การบริหารส่วนสะพุง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผู้บริหารสูงสุดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ขององค์การบริหารส่วนสะพุง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ