องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 –31 มีนาคม พ.ศ.2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 –31 มีนาคม พ.ศ.2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ