องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำล ลงวันที่            7 เมษายน 2564   

    เอกสารประกอบ

ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ