องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือผ้าทอพื้นบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือผ้าทอพื้นบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ