องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำ รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6เดือน ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6เดือน ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ