องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ