องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนงานบริหารและพัฒนาบุลลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนงานบริหารและพัฒนาบุลลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ