องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]93
2 รายงานการเงินประจำปี 2564 ( หลังสตง.เข้าตรวจ) [ 31 มี.ค. 2565 ]209
3 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]225
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]232
5 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]301
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]227
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2564 ]218
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]230
9 งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หลังสตง.เข้าตรวจ) [ 17 มี.ค. 2564 ]223
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2564 ]219
11 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]221
12 งบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]230
13 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]236
14 รายงานงบแสดงฐานะและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 เม.ย. 2562 ]227
15 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]227