องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สะพุง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]185
2 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 มี.ค. 2564 ]121
3 แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]121
4 คู่มือชุดที่ 2 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สะพุง [ 10 พ.ค. 2561 ]150
5 คู่มือชุดที่ 1 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สะพุง [ 10 พ.ค. 2561 ]133
6 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ กลุ่มพิการทุพพลภาพ [ 10 พ.ค. 2561 ]132
7 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและเยาวชน [ 10 พ.ค. 2561 ]123
8 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน [ 10 พ.ค. 2561 ]125
9 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด [ 10 พ.ค. 2561 ]142
10 แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ปีงบประมาณ 2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]129
11 แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ปีงบประมาณ 2559 [ 14 เม.ย. 2559 ]122
12 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สะพุง [ 5 พ.ย. 2558 ]156
13 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม [ 14 ต.ค. 2558 ]120
14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สะพุง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 24 มิ.ย. 2558 ]124
15 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 16 ธ.ค. 2557 ]133