องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]148
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]149
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 25 พ.ย. 2562 ]155
4 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]165
5 รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 9 พ.ค. 2561 ]149
6 แบบฟรอ์มรายงานประเมินผลตนเอง [ 19 ต.ค. 2560 ]157
7 Occupational [ 1 ส.ค. 2557 ]160