องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 19 มี.ค. 2567 ]4
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]102
3 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]100
4 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]107
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]211
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]187
7 การสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน [ 24 มี.ค. 2565 ]203
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงานจ้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พ.ศ. 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]207
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]213