องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]3
2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]4
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]109
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]87
5 การสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน [ 24 มี.ค. 2565 ]96
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงานจ้าง) องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พ.ศ. 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]102
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]106