องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนงานบริหารและพัฒนาบุลลากร [ 25 เม.ย. 2566 ]13
2 ปัญหา/อุปสรรค [ 25 เม.ย. 2566 ]12
3 ข้อเสนอแนะ [ 25 เม.ย. 2566 ]12
4 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น [ 18 เม.ย. 2566 ]14
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 13 ก.พ. 2566 ]32
6 ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]119
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]121
8 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]114
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยาากรบุคคลประปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]134
10 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]129