องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o19 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]11
2 ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนงานบริหารและพัฒนาบุลลากร [ 25 เม.ย. 2566 ]97
3 ปัญหา/อุปสรรค [ 25 เม.ย. 2566 ]98
4 ข้อเสนอแนะ [ 25 เม.ย. 2566 ]96
5 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น [ 18 เม.ย. 2566 ]100
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 13 ก.พ. 2566 ]122
7 ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]200
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]207
9 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]197
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยาากรบุคคลประปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]218
11 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]212