องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2564-2566 [ 29 เม.ย. 2564 ]268
2 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ [ 7 เม.ย. 2564 ]236
3 ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 เม.ย. 2564 ]234
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 7 เม.ย. 2564 ]240
5 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 13 ก.ค. 2563 ]255
6 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]233